Vandforsyning

Revision og rådgivning af vandforsyninger

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter vandsektorloven er vigtige ledelsesområder i vandforsyningsvirksomheder. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen generelt og ikke mindst budgetlægningen. 

BRANDT revision & rådgivning har i kraft af mange års erfaringer på dette specielle område ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse samt lovkrævede erklæringsopgaver om priseftervisning. Vi har i forbindelse med rådgivning af værkerne bl.a. stor erfaring i assistance med budgetsystemer og budgettering hos vandforsyningsvirksomheder. 

Fra vores kontorer betjener vi i dag en række store og små vandforsyningsvirksomheder. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med vandforsyningsvirksomheden, samt på altid opdateret viden på dette specielle område. 

Tilstedeværelse 

At vi er mange vandforsyningsvirksomheders første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os. 

Nærhed 

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til, at kunne levere præcis de løsninger, der matcher virksomhedens individuelle behov. 

Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres virksomhed eller selskab, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

  • Drifts-/budgetmæssige forhold, fx langtidsbudgetter.
  • Værdiansættelsesmodeller.
  • Byggestyring og udbudsregler.
  • Låneoptagelse.

Hvad kan vi hjælpe med

Med vores mange års erfaring indenfor rådgivning og revision af vandforsyninger, har vi opnået stor ekspertise på området. Vi udvikler løbende vores revisionsmetoder og fokuserer hele tiden på, at opnå det bedst mulige grundlag for vores revisionskonklusion samtidig med, at vi vil være konkurrencedygtige på den rådgivning og service, vi leverer til Jer - ikke mindst prisen. 

I forbindelse med revision af vandforsyningens årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

  • Udarbejdelse af årsregnskab.
  • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
  • Dialog med Konkurrencestyrelsen.
  • Udarbejdelse og revision af erklæringer til Konkurrencestyrelsen.
  • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
  • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange.
  • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Vandsektorloven.
  • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
  • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Kontakt os venligst 

Vi er klar til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer – Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.