Fjernvarme - Kraftvarme

Revision og rådgivning af Kraftvarmeværker og fjernvarmeforsyninger

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter varmeforsyningsloven er vigtige ledelsesområder i fjernvarmevirksomheder og kraftvarmeværker. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen generelt og ikke mindst budgetlægningen.

BRANDT revision & rådgivning har i kraft af mange års erfaringer på dette specielle område ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse, samt lovkrævede erklæringsopgaver om priseftervisning. Vi har i forbindelse med rådgivning af værkerne bl.a. stor erfaring i assistance med budgetsystemer og budgettering hos fjernvarmeværker. 

Fra vores kontorer betjener vi i dag en række store og små fjernvarmeværker og kraftvarmeværker. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med varmeværkerne samt på altid opdateret viden på dette specielle område, og vi ved, at vores kunder sætter pris på netop den nære kontakt. 

Tilstedeværelse 

At vi er mange kraftvarmeværker og fjernvarmeforsyningers første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os. 

Nærhed 

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til, at kunne levere præcis de løsninger, der matcher virksomhedens individuelle behov. 

Det kræver ikke blot, at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres kraftvarmeværk eller fjernvarmeforsyning, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Hvad kan vi hjælpe med

Med vores mange års erfaring indenfor rådgivning og revision af varmeværker, har vi opnået stor ekspertise på området. Vi udvikler løbende vores revisionsmetoder, og fokuserer hele tiden på at opnå det bedst mulige grundlag for vores revisionskonklusion samtidig med, at vi vil være konkurrencedygtige på den rådgivning og service vi leverer til Jer - og ikke mindst prisen. 

I forbindelse med revision af varmeværkets årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab.
 • Såfremt værket er skattepligtigt, rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT.
 • Udarbejdelse af budget til Energitilsynet.
 • Udarbejdelse og revision af priseftervisning til Energitilsynet.
 • Indsendelse af diverse materiale til Energitilsynet.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering, herunder kontakt til KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut.
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange hos værket.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Varmeforsyningsloven inkl. tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, bl.a. omkring afskrivninger og henlæggelser.
 • Beregninger i forbindelse med en andelshavers/aktionærs udtræden.
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Priseftervisning og selvevaluering.
 • Fri- og bunden egenkapital.
 • Byggestyring og udbudsregler. 

 

Tilfredse kunder 

Erfaringen viser, at vores kunder bliver hos os i lang tid, nogen har været med os helt fra starten. Det er vi stolte af – og vi har plads til flere. 

Vi er klar til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer og ønsker – Kontakt os gerne.

 

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.