Revision og rådgivning af erhvervsdrivende fonde samt øvrige fonde

Udfordringerne for fonde er kravet til opnåelse af det bedst mulige afkast af formuen til brug for uddelinger. Dette afkast opnås gennem et stærkt fokus på optimering af resultatet af den erhvervsmæssige aktivitet, samt af størst muligt afkast på værdipapirbeholdningen. Det er afgørende for fonde at kunne begå sig i stærk konkurrence omkring den erhvervsmæssige aktivitet, samt at kunne foretage optimal værdipapirpleje til brug for opfyldelsen af fundatsens formål omkring uddelinger. 

Som fond, er der løbende mange udfordringer, der skal tages stilling til herunder: 

 • Løbende overvågning af rente – og kursudvikling samt ændringer i regnskabs – og skattemæssige forhold. 
 • Fradrag for energiafgifter på forbrug i den erhvervsmæssige aktivitet. 
 • Brug af personalegoder til fastholdelse af medarbejdere, herunder hvilke der er skattefrie og skattepligtige for medarbejderne. 
 • Optimering af finansieringen i den erhvervsmæssige aktivitet, herunder egen finansiering, kreditinstitutter, leverandører, medarbejderforpligtelser og offentlig afgifter. 

 

Tilstedeværelse 

At vi er mange fondes første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os.  

Nærhed 

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til, at kunne levere præcis de løsninger, der matcher fondes særlige behov. 

Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte og at vi har et indgående kendskab til fonde herunder udfordringer, ønsker mv.

Skattemæssig rådgivning

Skatter og afgifter giver udfordringer for fonde og herunder den erhvervsmæssige aktivitet i forbindelse med opgørelse af grundlag, beregninger og indberetninger, samt valg af den mest fordelagtige løsning for fonden inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på: 

 • Fastlæggelse af skattemæssigt optimalt niveau for uddelinger. 
 • Ændringer i skattemæssige forhold. 
 • Fondens/den erhvervsmæssige aktivitets indberetningsforpligtelser til SKAT for medarbejdergoder.

 

Hvad kan vi hjælpe med

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Indrapportering af opgørelse over uddelinger.
 • Skattemæssig rådgivning, opgørelse af skattepligtig indkomst samt indrapportering heraf.
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i fonden/den erhvervsmæssige aktivitet.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance.

  

Kontakt os venligst

Vi er klar til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer – Kontakt derfor BRANDT revision & rådgivning.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.