Almene boliger

Revision og rådgivning af almene boligorganisationer, boligfonde mv

Med mere end 20 års erfaring med rådgivning og revision af almene boligorganisationer i bagagen, har vi stor ekspertise på området. Vi udvikler løbende vores revisionsmetoder, og fokuserer hele tiden på at opnå det bedst mulige grundlag for vores revisionskonklusion, samtidig med at vi vil være konkurrencedygtige på den rådgivning og service vi leverer til Jer - og ikke mindst prisen. 

Vi udfører både vores revision i løbet af året samt ved status. I løbet af året foretager vi revision af forretningsgange for de overordnede områder: husleje, fraflyttere, lønninger samt indkøb og kreditorer. Dette giver os en god forståelse for Jeres måde at drive forretning på og hvilke konkrete risici og kontroller, som er nødvendige for at sikre Jer et godt og stabilt kontrolmiljø. 

Til revision af afdelingsregnskaber anvender vi en model opsat på baggrund af standardkontoplanen, med de tilretninger, som hver boligorganisations særegne behov kan medføre. Dette giver os mulighed for ved både analyse og indre sammenhænge, at opnå et godt kendskab til økonomien i de enkelte afdelinger. 

Der vil altid være mulighed for at få tilsendt modellen, før vi påbegynder vores revision – det eneste det kræver er en saldobalance. Vi har kendskab til de mest almindelige økonomistyringssystemer, herunder Unik og EG Bolig. Det er en mulighed – men ikke et krav, at tilsende årsregnskaber, saldobalance og afstemning af dokumentation elektronisk. 

 

Tilstedeværelse 

At vi er mange almene boligorganisationer eller boligfondes første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os. 

 

Nærhed

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til, at kunne levere præcis de løsninger, der matcher virksomhedens individuelle behov.

 

Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres organisation eller fond, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Attestation af indberetninger til Landsbyggefonden.
 • Attestation af driftsstøttesager og kapitaltilførsel.

Hvad kan vi hjælpe med

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Revision af byggeregnskaber - renoveringsarbejder, nybyggeri og trækningsretssager. (støttede/ustøttede)
 • Revision af boligsociale projekter.
 • Revision af ejerforeninger.
 • Rådgivning og assistance inden for skatte-, moms- og afgiftsmæssige områder.
 • Rådgivning og assistance i forbindelse med køb og salg af administrationsejendom.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Bogholderimæssig assistance. 

 

Kontakt os venligst

Vi er klar til en uforpligtende drøftelse af jeres udfordringer – Kontakt derfor BRANDT revision & rådgivning.

Jeg ønsker at blive kontaktet

Felter markeret med * er påkrævet.

Find din revisor

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...

Brandt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder
direkte i din indbakke.