Revision

Revision

Revision er en af vores kerneydelser.

Ved udførelse af revisionsydelser, uanset om de er lovgivningsbestemt eller bestemt i henhold til vedtægter eller andet, afsluttes revisionen med afgivelse af en revisionspåtegning samt rapportering til virksomhedens ledelse. Ved udførelse af revisionsydelserne er vi offentlighedens tillidsrepræsentant i henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.

Vi yder revision og rådgivning for virksomheder i alle størrelsesklasser samt for en lang række forskellige typer kunder, hvilket også giver alle implicerede i de pågældende revisionsteam den nødvendige erfaring, således revisionen bliver effektiv. Revisionskunderne får tilknyttet udvalgte medarbejdere og partnere, og det forsøges så vidt det er muligt, at samme revisionsteam anvendes flere år ad gangen.

Det er vores målsætning, at vi udfører revision af højeste kvalitet, hvilket betyder effektivitet samt risiko- og serviceorienteret.

Revisionen planlægges og tilrettelægges hver gang ud fra den konkrete virksomheds forhold, hvilket er med til at gøre revisionen så effektiv som muligt. Samtidig tilrettelægges revisionen således den er risiko- og serviceorienteret, hvorfor resultatet af revision ofte vil, ud over erklæring på årsrapporten, resulterer i anbefalinger og forslag til forbedringer af kontrolmiljø og forretningsgange.

Det dybdegående kendskab, vi opnår til kunderne via revisionen, bliver derfor brugt til efterfølgende rådgivning og sparring.

Både medarbejdere og partnere deltager i kurser om revision og løbende ajourfører sig med ændringer i revisionslovgivningen og praksis på området, således revisionen til hver en tid foretages i henhold til god skik.

Firmaets størrelse samt vores medejerskab af RevisorGruppen Danmark og medlemskab af Moore Stephens International Ltd. gør, at såfremt konkrete revisionsopgaver kræver specialister, har vi mulighed for at trække på en række ressourcer, herunder it-revisionsafdelingen.

Medlemsskabet af Moore Stephens International betyder samtidig, at vi også udfører internationale revisionsopgaver, enten som dansk koncernrevisor eller som datterselskabsrevisor for internationalt ejede koncerner.

Kontakt venligst en af vores revisorer, såfremt der ønskes at høre mere om mulighederne indenfor revision.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...