IT

IT

Virksomhederne står over for en konstant udfordring i øget brug af IT til understøttelse af virksomhedens processer og de risici som IT indebærer – samtidig med overvejelser omkring økonomien i bestående kontra nye IT-projekter.

IT-rådgivning

Vi har gennem flere år kunnet rådgive vore kunder på it-området. Vores revisorer og IT-afdelingen har stor erfaring med forskellige økonomisystemer, herunder Microsoft Dynamics C5, Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics NAV 5.0.

Vi kan være behjælpelige med rådgivning ved installation, opsætning og igangsætning af disse økonomisystemer, således du i samarbejde med din revisor, får den bedst mulige start med det nye program.

IT-løsninger

Som en af virksomhedens nærmeste rådgivere på det finansielle område, har vi stort kendskab til de behov som virksomheden har, når der skal ske større IT-anskaffelser. Vi yder derfor rådgivning i forbindelse med nyanskaffelser og ved overvejelser om indkøb af nye økonomisystemer. Vi kan være behjælpelige med assistance i hele forløbet.

IT-sikkerhed

I stort set alle virksomheder anvendes IT på alle væsentlige områder i virksomheden. Virksomheden udsættes i stigende grad for risici i forhold til disse områder, idet omfanget af angreb mod virksomhedernes it-systemer er tiltagende. Dette stiller større og større krav til virksomheden og dens ledelse.

Det er vigtigt at styre IT-anvendelsen i virksomheden, så man er sikker på, at de tiltag som er foretaget også sikrer virksomheden mod angreb eller uautoriseret brug af IT-systemerne.

Et nedbrud på grund af virus eller ulovlig indtrængning mv. kan i værste fald medføre store økonomiske tab for virksomheden, tab af vigtig viden i virksomheden eller, at det ikke er muligt at aflægge årsrapporten. Ønsker man at sikre sig, at de foretagne tiltag også fungerer eller er tilstrækkelige, kan en mulighed være at lade os foretage en gennemgang af de sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret. Vi vil herefter komme med forslag til, hvorledes der kan ske forbedringer.

Den stigende kompleksitet og stigende elektroniske dataoverførsel medfører i sig selv væsentlig større krav til IT-sikkerheden.

I samarbejde med Revi-IT planlægger vi, hvorledes vi skal gennemgå de væsentligste områder i virksomheden, herunder en kortlægning af væsentlige risikofaktorer. Revi-IT er et statsautoriseret revisionsaktieselskab med speciale i it-revision, beliggende i København og som vi er medejer af.

Vores rådgivning, som ofte vil foregå sammen med it-specialister fra Revi-IT, omfatter bl.a.:

  • IT-revision
  • Erklæring (ISAE RS 3402 (tidl. RS 3411))
  • Outsourcing
  • IT Due Diligence
  • IT-sikkerhedspolitik
  • Beredskabsplanlægning
  • Personoplysningsloven
  • Bogføringsloven

Kontakt os for nærmere information.

Få IT-assistance med TeamViewer

Bliver du af BRANDTs IT-afdeling bedt om at installere TeamViewer, kan du downloade TeamViewer på denne side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvorefter du vil modtage nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder direkte i din indbakke – BRANDT viser vej...